สำหรับลูกค้าที่นำเจ้า WiFi Disk ไปใช้งานกับ Android จำเป็นจะต้องปิดโหมด Auto Network Switch ก่อนน่ะครับผม หากนำเอา WiFi Disk ไปใช้งานนอกสถานที่และไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ผ่าน WiFi Disk เนื่องจากเจ้าโหมดนี้ จะทำการ disconnect สัญญาณ WiFi โดย อัตโนมัติ หากไม่สามารมถ เชื่อมต่อ Internet ได้ ทำให้ สัญญาณของ WiFi Disk โดน Disconnect ตลอดเวลา….

EDUP WiFi Disk